BÍ QUYẾT LÀM BÀI THI TIẾNG ANH IELTS ĐẠT ĐIỂM CAO

BÍ QUYẾT LÀM BÀI THI TIẾNG ANH IELTS ĐẠT ĐIỂM CAO

BÍ QUYẾT LÀM BÀI THI TIẾNG ANH IELTS ĐẠT ĐIỂM CAO

Bí Quyết Làm Bài Thi Tiếng Anh IELTS đạt điểm Cao

SOME TIPS IN DOING IELTS TEST 

Các mo làm bài thi IELTS 

Bí quyết làm bài thi tiếng Anh IELTS đạt đim cao 

IELTS (International English Language Testing System) là mt trong nhng kthi tiếng Anh đạt  tiêu chun quc tế, thí sinh phi tri qua c4 phn thi: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Thông thường, có  2 hình thc thi IELTS là IELTS Academic và General Training, được dùng cho nhng mc đích  khác nhau. Vì vy, bài kim tra tiếng Anh IELTS được xem là thước đo khá chun xác để đánh  giá khnăng tiếng Anh ca mi người. 

Tuy vy, đạt được đim scao trong kthi IELTS không phi là điu ddàng: các thí sinh bt  buc phi trang bị đầy đủ kiến thc, knăng, phương pháp, bí quyết cho riêng mình. 

Dưới đây là nhng chia sbích vkinh nghim ca các thí sinh tng luyn thi IELTS đạđim cao tnhiu năm qua mà bn có ththam kho. 

Bí quyết làm bài thi tiếng Anh IELTS phn Nghe (IELTS Listening Test)

Luyn thi IELTS Listening đòi hi bn phi có lòng kiên nhn, sự đầu tư vthi gian và công  sc. Hãy luyn knăng nghe ca mình thông qua audio book, xem phim tài liu, thi shàng  ngày trên các trang web tiếng Anh uy tín và nhphi ghi chép tt cnhng gì bn nghe được,  tp đọc theo phát thanh viên và thu âm li để so sánh, sa li. Ngoài ra, bn nên dành thi gian  gii đề thi IELTS Listening để nm rõ cu trúc, nâng cao khnăng tp trung. Vknăng làm bài thi tiếng Anh IELTS phn Nghe (IELTS Listening Test), bn nên ghi nh

 • Đọc kcác hướng dn, kim tra stừ được phép dùng để trli, ghi chú trên đề thi và  gch dưới nhng tvng chính trong câu hi giúp xác định phn cn nghe. 
 • Nên nghe toàn bộ đon văn, không nghe riêng l. Độ khó ca bài Listening stăng dn,  nên bn phi tp trung nghe nhiu hơn mt câu trli cùng lúc. 
 • Không nên viết trc tiếp đáp án vào phiếu trli câu hi mà nên ghi chú vào đề thi vì  bn scó 10 phút sao chép đáp án vào phiếu trli. 
 • Nếu câu nào bn không trli được, hãy bqua và tiếp tc câu hi tiếp theo. Cui ginếu còn thi gian bn có thquay li. Tuyt đối không được btrng câu hi, hãy đin  tmà bn suy đoán. 

Bí quyết làm bài thi tiếng anh IELTS phn Đọc (IELTS Reading Test)

Khi bt đầu luyn thi IELTS Reading các bn cn nm rõ quy tc: 

 • Bài thi IELTS Reading chkéo dài 60 phút, nên khi luyn nhà, bn chnên làm bài  trong vòng 35 – 40 phút, như thế sgiúp bn tăng khnăng phn x, kim soát tt thi  gian làm bài. 
 • Để tránh nhàm chán, nên chn đọc nhng đề tài bn quan tâm, hào hng và nhghi  chú li nhng thông tin cn thiết. 
 • Nên làm nhiu bài kiểm tra IELTS Reading mu, lưu ý hãy luyn tng dng bài trướđể vic ôn luyn ddàng hơn. 
 • Để làm tt bài thi tiếng anh IELTS Reading, bn cn luyn 2 knăng đọc lướt  (skimming) để tìm ý chính và đọc dò (scanning) để tìm thông tin quan trng, giúp trli câu hi ddàng hơn. 

Trong đề thi IELTS phn Đọc, bn nên lưu ý: 

 • Đọc kcâu hi, phân tích, xác định chủ đề, ni dung mi đon, tìm và gch chân các tkhóa quan trng để có câu trli nhanh hơn. 
 • Phn IELTS Reading Test skhông có thêm thi gian để ghi phn trli. Vì thế, trong  vòng 60 phút, bn nên va đọc va đin trc tiếp câu trli vào phiếu để đảm bo đủ thi gian. 
 • Khi cm trên tay tđề thi IELTS Reading, bn nên đọc ln lượt, klưỡng. Nếu bí câu nào thì nên đánh du li và chuyn sang câu hi tiếp theo để tránh mt thi gian.

Bí quyết làm bài thi tiếng anh IELTS phn Viết (IELTS Writing Test)

Để đạt kết qucao trong kkim tra tiếng Anh IELTS, đặc bit là phn Viết, bn cn ghi nh

 • Bn nên bthi gian hc và tp viết tht nhiu mu câu, trau di tvng, ngpháp  thông qua báo tiếng Anh như v, …và đặc bit là phi rèn  chviết rõ ràng để tránh mt đim. 
 • Tp viết theo mt cu trúc nht định, bn có thhc và bt chước theo cách viết ca  mt tác ginào đó. 
 • Để được đim scao trong phn IELTS Writing Test, bn nên luyn viết mt cách  mch lc, lun đim rõ ràng, lp lun cht ch, đúng ngpháp, sdng câu tdhiu.
 • Bn có thhc cu trúc câu tnhng phn mbài và kết lun ca nhng bài thi tiếng  Anh IELTS mu để tiết kim thi gian làm bài. 

Bí quyết làm bài thi IELTS Writing chính là: 

 • Đọc câu hi tht k, xác định dng bài, ni dung, chủ đề, xây dng cu trúc bài logic, rõ  ràng, lit kê nhng tvng liên quan có thsdng trong bài. 
 • Trong phn thi IELTS Writing không được sao chép câu ttrong đề thi vì sbtrừ đim. Hãy sdng ngôn ngca chính bn để din đạt, chú ý chính t, slượng ttrong bài. 
 • Hn chế sdng từ đơn gin như “decrease”, “increase”, “rise”, “fall”, nên tp trung  hc nhng cm tcó tính hc thut cao. 
 • Trong bài lun bt buc phi có đủ 3 phn: m, thân và kết. Nếu thiếu 1 trong 3, bài  ca bn sbtrừ đim rt nng. 

Khi đã nm được các bí quyết làm bài thi tiếng Anh IETLS phn Viết đã nêu trên, chn chn bn  sẽ đạt được đim scao. 

Bí quyết làm bài thi tiếng Anh IELTS phn Nói (IELTS Speaking Test)

Bn có thrèn luyn knăng nói trước khi bước vào kthi tiếng Anh IELTS bng cách xem phim,  nghe nhc tiếng Anh, giao tiếp bng tiếng Anh vi người bn xmi lúc, mi nơi, hãy bt chước  htrong cách din đạt, ngữ điu, cách phát âm. Bn không nên hc thuc câu trli mà hãy hc  thuc tvng, nm rõ các dng câu hi thường xut hin trong bài thi IELTS Speaking. 

Trong phn thi IELTS Speaking Test, bn nên: 

 • Bình tĩnh, ttin, nói mt cách tnhiên, thoi mái, giúp to n tượng vi ban giám  kho. 
 • Phn thi Speaking IELTS không có đáp án đúng/sai, vì giám kho sẽ đánh giá khnăng  thhin, ngữ điu, phát âm, vn tvng tiếng Anh ca bn. 
 • Hn chế sdng tvng quá trang trng, tiếng lóng, từ đã cũ
 • Tránh lp li tvng có trong câu hi, không trli dưới dng Yes/No.
 • Bn cn mrng câu trli ca mình bng cách gii thích hoc đưa thêm dn chng. 
 • Nên lp dàn ý vnhng chủ đề được hi. Khi quên, bn có thliếc qua nhanh sơ đồ ri  nói tiếp. 
 • Không nên để khong trng trong bài thi nói ca mình, đồng thi kéo dài câu trli,  trin khai ý để không phi trli quá nhiu câu hi ca ban giám kho. 
 • Trong bài thi IELTS Speaking, bn có thnhgiám kho gii thích t/cm tkhó (I’m  sorry, could you explain what X mean?) hoc nhgiám kho lp li câu hi (I’m sorry  I didn’t quite get that, could you repeat the question please?). Tuy nhiên, bn không  nên lm dng để tránh gây khó chu cho hi đồng chm thi. 

Hi vng, qua nhng bí quyết làm bài thi tiếng Anh IELTS đạt đim cao tHệ thống Anh ngữ Iris, bn stìm được phương pháp luyn thi phù hp để có thttin bước vào kthi IELTS và  đạt được đim scao như mong đợi. 

Good luck! 

>>XEM THÊM: