CẤU TRÚC BÀI THI IELTS

CẤU TRÚC BÀI THI IELTS

CẤU TRÚC BÀI THI IELTS

CẤU TRÚC BÀI THI IELTS

IELTS TEST FORMAT 

Cu trúc bài thi IELTS 

Cu trúc đề thi IELTS chi tiết 

Trước khi đi tìm hiu cu trúc bài thi IELTS chun vi 4 phn test thì bn cn biết vhai loi  hình thc thi ca nó. 

Hai hình thc thi IELTS 

– Bài thi IELTS có 2 hình thc là : IELTS Academic ( Hc thut) IELTS General Training (  Tng quát). 

Trong đó, bài thi Academic dành cho các bn có nhu cu thi ly bng IELTS để apply hc tp vào  các trường đại hc, cao đẳng, vin nghiên cu…ti các nước sdng ngôn ngnày trên thế gii.  Nhưng bng Academic cũng dùng được trong trường hp hc tp và làm vic, định cư khác. Bài thi General dành cho nhng ai mun thi để xin vic, định cư, làm vic, sinh sng ti môi  trường quc tế

– Vì skhác bit gia hai bài thi này mà cu trúc đề thi IELTS ca hai hình thc cũng khác nhau. – Dng cu trúc bài thi IELTS Academic và General Training scó phn thi Nghe và Nói tương  tnhau phn Đọc và Viết skhác nhau mt vài phn. 

Các bn có thxem bng thi gian và cu trúc bài thi IELTS dưới đây đồng thi đọc phn phân  tích dưới để hiu rõ hơn:

Cau Truc De Thi Ielts
Thi gian và cu trúc bài thi IELTS Academic

Cu trúc đề thi Listening  

– Thi gian thi: 40 phút 

Cu trúc bài thi listening bn sẽ được nghe 4 đon hi thoi ghi âm gm có: độc thoi, đàm  thoi bi mt sngười bn xcó th2 hoc nhiu người có ging phát âm khác nhau ca nhiu  quc gia khác. Các đon hi thoi sđộ khó tăng dn. 

– Phn 1: Chủ đề đon hi thoi xoay quanh tình hung vcuc sng, đó là cuc đàm thoi gia  hai người. Ví dcó thlà cuc nói chuyn người bán hàng và mua hàng ti mt siêu thnh. – Phn 2: mt đon độc thoi trng ngthường ngày, đó có thlà các tình hung hướng dn và  gii thiu 1 chủ đề quen thuc như du lch, trường hc… 

– Phn 3. Đây slà bui đàm thoi gia 3 người hoc bn người chủ đề xoay quanh giáo dc, ví  dcó ththo lun vbài tp trên lp. 

– Phn 4. Thí sinh sẽ được nghe đon độc thoi tmt người bn xcó thể đang ging bài hay  thuyết trình vvn đề đó? Đon hi thoi này mang tính hc thut cao. Người thi scó thi gian nghe là 30 phút và bn chỉ được nghe 1 ln duy nht. Tuy nhiên trướđó bn có khong thi gian ngn để đọc câu hi, suy đoán câu trli. Kết thúc 4 bài nghe các bn  scó 10 phút để đin li đáp án vào tanswer sheet. 

Lưu ý: Cp nht mt sthay đổi mà IELTS Official va công bvcu trúc đề thi IELTS  Listening nhé. 

Cth, các thay đổi này sẽ được thc hin tngày 4 tháng 1 năm 2020, bao gm: – Các bài trong bài Listening skhông được gi là Section na mà sẽ được gi là Part. Slượng  bài nghe vn là 4 như bình thường. 

– Trong phn mở đầu bài thi Section 1 (gilà Part 1), thí sinh skhông được nghe ví dthc hin bài làm như trước na. 

– Trong mi bài, hướng dn cho thí sinh skhông đề cp cthstrang trên đề na (Ví dnhư mtrang 2 trong đề và nhìn vào hình vABC nào đó chng hn) 

Ngoài ra thì ni dung bài thi Listening vn sginguyên. 

Tuy đây chlà mt sthay đổi nhvhình thc trình bày bài thi, các bn cũng cn phi ghi nhchúng để quen dn vi cách thc đề bài mi nht nhé. 

Cu trúc đề thi Reading  

– Thi gian thi: 60 phút 

– Trong 60 phút thí sinh phi hoàn thành 40 câu hi. 

– Cu trúc đề thi Reading Academic và General Training scó mt vài phn khác bit như sau:

Academic Reading  General Reading
Bài thi có 3 đon văn, độ dài tm  1500 t, độ khó tăng dn. Các đề đa  phn được trích dn tsách, báo,  tp chí… các đon văn được chn  dành cho đọc gimang tính cht  chuyên môn cao. Các bài đọc được ly ngun tsách, tp chí, thông báo,  qung cáo … vi độ dài các bài khác nhau, thường t700 – 1500 t

Tt ctài liu mà các bn sdbt gp trong môi trường  sdng tiếng Anh hng ngày, mc đích là kim tra trình  độ hiu và các xlý thông tin ca ứng viên thi IELTS.

 

Cu trúc đề thi Writing 

– Thi gian thi: 60 phút 

– Cu trúc bài thi IELTS Writing gm 2 bài Task 1 và Task 2. Schquy định Task 1 là 150 tvà  task 2 là 250 t

Đối vi hc thut ( Academic) : 

Task 1: Thí sinh được yêu cu viết bài báo cáo khong 150 từ để mô t, gii thích dliu ca  mt biu đồ, bng biu hay quy trình…

Cau Truc De Thi Ielts 1
Mt đề thi Task 1 trong sách Cambridge Practice IELTS

Task 2: Bn cn viết bài lun 250 t, đưa ra nhng ý kiến chiến tranh lun v1 ý kiến và hoc  vn đề xã hi.

Cau Truc De Thi Ielts 2

Đối vi dng không hc thut ( Genaral Training) 

Task 1: Thí sinh được yêu cu viết bc thư chính thc hoc không chính thc khong 150 tvi  mc đích hi thăm thông tin hoc gii thích tình hung trong cuc sng. 

Đây là mt đề ví d:

Cau Truc De Thi Ielts 3

Task 2: Bn được yêu cu viết bài lun 250 tphn hi li quan đim, vn đề nào đó. Bn cđưa ra nhng chính kiến ca bn thân. 

Đây là đề thi General Task 2:

Cau Truc De Thi Ielts 4

Như vy, đề thi Writing ca hai hình thc chyếu chkhác nhau phn Task 1 và Task 2 thì  tương tnhau vi các đề tho lun, nêu ý kiến…theo topic được đưa ra. 

Cu trúc đề thi IELTS Speaking 

– Thi gian thi: 11-15 phút 

Đối vi cIELTS Academic và IELTS Genaral Training thì cu trúc bài thi Speaking ging  nhau. Phn thi nói ca bn có thể được din ra trước, sau hoc cùng ngày thi vi 3 knăng trên. – Bn strò chuyn trc tiếp vi giám kho, thi gian thi bn chkhong 11 – 14 phút và gm có  

3 phn thi. Các phn thi ca bn đều được ghi âm li để đánh giá kết qu. – Part 1: Đây được coi là phn khi động cho bài thi Speaking, bn snhn được các câu hi  tương đối dxoay quanh các chủ đề vcuc sng ca bn, gia đình, bn bè, công vic, hc tp…. – Part 2: Thí sinh được trao mt mu giy và cây bút và yêu cu nói vmt chủ đề cthtrong  vòng ti đa 2 phút. Trước khi nói các bn scó 1 phút để chun btrước, sau đó giám kho shi  thêm 1 scâu hi vchủ đề này và kết thúc chuyn sang Part 3. 

– Part 3: Bn sẽ được hi thêm mt scâu hi có thliên quan đến chủ đề phn 2 hoc không?  Bn cn phi tho lun nhiu hơn vi giám kho để có thgây n tượng tt. Lưu ý: Bn không nên nói lp li các câu trli trước đã trình bày, hoc ly li nguyên câu trong  câu hi đưa ra. 

Tng kết so sánh hai hình thc thi IELTS theo bng dưới đây:

Cau Truc De Thi Ielts 5

>>XEM THÊM: