Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả tại IRIS English. Các trang web sau thuộc quyền quản lý của IRIS English sẽ áp dụng chính sách này:

Chính sách đổi trả khóa học

– Học viên muốn đổi khóa học tại IRIS vui lòng liên hệ cho tư vấn viên hoặc giảng viên tại Trung tâm, học viên có thể phải thêm hoặc giảm học phí theo chính sách giá của khóa học học viên muốn đổi.

– Hiện nay tại IRIS English không có chính sách trả khóa học sau khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký tại chúng tôi.

Chính sách chuyển nhượng khóa học

– IRIS English có thể chuyển nhượng khóa học Tiếng Anh tại Trung Tâm và không hoàn trả học phí, học viên tự trao đổi và tìm người chuyển nhượng.

– Học viên được Test năng lực miễn phí và học thử trước khi đăng ký học tại IRIS English

Cập nhật: 11:30 AM, 05/03/2022