Chính sách giao hàng

Chính sách giao hàng

Chính sách giao hàng tại IRIS English. Các trang web sau thuộc quyền quản lý của IRIS English sẽ áp dụng chính sách này:

Hình thức giao hàng

Khóa học Tiếng Anh tại Hệ thống Anh ngữ IRIS sẽ được giảng dạy qua hai hình thức Offline và Online. Offline sẽ là dạy trực tiếp tại các cơ sở của IRIS, Online sẽ là dạy qua Zoom Meeting

Phạm vi giao hàng

Hình thức Offline áp dụng cho khách hàng tại thành phố Đà Nẵng, hình thức Online áp dụng cho khách hàng trên toàn quốc.

Thời gian giao hàng

Sau khi khách hàng đăng ký khóa học trên website IRIS English, chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ với khách hàng trong thời gian ngắn nhất. Nếu quý khách hàng cần tư vấn gấp vui lòng liên hệ:

– Hotline: 0236 656 6688

– Hoặc liên hệ với Fanpage: https://www.facebook.com/IRISEnglishCenter

Cập nhật: 11:30 AM, 05/03/2022