5 Lỗi Phổ Biến Khi Học Phát Âm Nhiều Bạn Gặp Phải

Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến của người mới học tiếng Anh giao tiếp tại Đà Nẵng như học bằng cách suy diễn dẫn đến đọc sai, không phát âm được những âm cuối, quy luật hóa cách nhấn trọng âm,… dẫn...