Bí quyết học Tiếng Anh cho người mất căn bản

Học Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc (12)

5 bí quyết học Tiếng Anh cho người mất gốc

Mất gốc tiếng Anh là khi bạn học hoài học mãi nhưng không thể đọng lại chút kiến thức gì cả, ngày cả khi gặp kiến thức cảm tưởng như ta đã học rồi nhưng lại không nhớ gì cả. Đây chính là tình trạng...

cuoc-song-la-mot-chuoi-nhung-trai-nghiem

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM ĐỘC ĐÁO TẠI IRIS

Các hoạt động trải nghiệm được sáng tạo về mặt nội dung và cách thức tham gia đã và đang là một trong những chương trình dạy độc đáo tại IRIS. Nhờ các chương trình trải nghiệm thường xuyên mà sợ hãi với người nước...