Phương pháp học

Bộ Tài Liệu Tự Học Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc

Bộ tài liệu tự học Tiếng Anh cho người mất gốc

Tài liệu Nói - Đọc - Viết 1. Chủ đề Appearance File tài liệu chủ đề Appearance: Appearance 2. Chủ đề Cooking File tài liệu chủ đề Cooking: Cooking 3. Chủ đề Education File tài liệu chủ đề Education: Education 4. Chủ đề Family life File tài liệu chủ đề Family life: Family...

Bộ Tài Liệu Luyện Nghe Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc (1)

Bộ tài liệu luyện nghe Tiếng Anh cho người mất gốc

Tài liệu Nghe 1. Chủ đề Appearance https://iris.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/appearance.mp3   File bài tập luyện nghe chủ đề Appearance: Appearance 2. Chủ đề Cooking https://iris.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Cooking.mp3   File bài tập luyện nghe chủ đề Cooking: Cooking 3. Chủ đề Education https://iris.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Education.mp3   File bài tập luyện nghe chủ đề Education: Education 4. Chủ đề Family life https://iris.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Family-life.mp3   File bài tập luyện nghe chủ...

Bộ Tài Liệu Phát âm Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc

Bộ tài liệu phát âm Tiếng Anh cho người mất gốc

Tài liệu phát âm Nguyên âm 1. Âm /eɪ/ 2. Âm /aɪ/ 3. Âm /ɔɪ/ 4. Âm /ɪə/ 5. Âm /eə/ 6. Âm /ʊə/ 7. Cặp âm /ɒ/ và /ɔː/ 8. Cặp âm /e/ và /æ/ 9. Cặp âm /ə/ và /ɜː/ 10. Cặp âm /əʊ/ - /aʊ/ 11. Cặp âm /ɪ/ và /iː/ 12. Cặp âm /ʊ/...

Phương Pháp Học Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 10

Phương pháp học Tiếng Anh cho học sinh lớp 10

Tiếng Anh là ngôn ngữ hầu hết các nước trên thế giới hiện nay đều sử dụng, nên việc học tiếng anh đối với các em học sinh cấp 2, cấp 3 là điều hết sức cần thiết khi ngôn ngữ ngữ này đang dần...

IELTS BAND DESCRIPTORS

IELTS BAND DESCRIPTORS

IELTS BAND DESCRIPTORS CÁC TIÊU CHÍ VÀ PHÂN LOẠI BAND A – LISTENING & READING: Bài thi Listening và Reading bao gồm 40 câu hỏi. Số câu hỏi thí sinh trả lời đúng sẽ được quy đổi sang band điểm IELTS theo bảng dưới đây. B – WRITING I. Các...