SỰ KHÁC NHAU TRONG PHÁT ÂM GIỮA ANH ANH VÀ ANH MỸ

DIFFERENCE BETWEEN BRITISH ENGLISH AND AMERICAN ENGLISH SỰ KHÁC NHAU TRONG PHÁT ÂM GIỮA ANH ANH VÀ ANH MỸ Đặc điểm Anh – Anh (British English – Br.E) Anh – Mỹ (American English – Am.E) Phụ âm R ở cuối từ - Âm /r/ bị lược bỏ hoàn toàn - Phát âm...

5 Lỗi Phổ Biến Khi Học Phát Âm Nhiều Bạn Gặp Phải

Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến của người mới học tiếng Anh giao tiếp tại Đà Nẵng như học bằng cách suy diễn dẫn đến đọc sai, không phát âm được những âm cuối, quy luật hóa cách nhấn trọng âm,… dẫn...