CÁC CỤM TỪ VÀ CÁC CÂU HỮU DỤNG TRONG GIAO TIẾP

LINKING SOUNDS  (Các cụm từ và các câu hữu dụng trong giao tiếp)    Nối âm trong tiếng Anh là gì?  Nối âm trong tiếng Anh (linking sounds/ linking between words/ liaison) là hiện tượng các từ trong tiếng Anh được kết nối với nhau khi nói...

SỰ KHÁC NHAU TRONG PHÁT ÂM GIỮA ANH ANH VÀ ANH MỸ

DIFFERENCE BETWEEN BRITISH ENGLISH AND AMERICAN ENGLISH SỰ KHÁC NHAU TRONG PHÁT ÂM GIỮA ANH ANH VÀ ANH MỸ Đặc điểm Anh – Anh (British English – Br.E) Anh – Mỹ (American English – Am.E) Phụ âm R ở cuối từ - Âm /r/ bị lược bỏ hoàn toàn - Phát âm...

5 Lỗi Phổ Biến Khi Học Phát Âm Nhiều Bạn Gặp Phải

Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến của người mới học tiếng Anh giao tiếp tại Đà Nẵng như học bằng cách suy diễn dẫn đến đọc sai, không phát âm được những âm cuối, quy luật hóa cách nhấn trọng âm,… dẫn...