Cơ Sở 2: 48 Đặng Dung, Liên Chiểu (Tel : 0236 656 6688)