Cơ Sở 3: 17 Hàm Tử, Ngũ Hành Sơn (Tel : 0236 656 6688)