Cơ sở 4: 31 Lê Đình Lý, Thanh Khê (Tel : 0236 656 6688)