Cơ sở 5: Phan Đăng Lưu, Hải Châu (Tel : 0236 656 6688)