IRIS English: Dự án cộng đồng – Học tiếng Anh 0 đồng tại DUE

IRIS English: Dự án cộng đồng – Học tiếng Anh 0 đồng tại DUE

IRIS English: Dự án cộng đồng – Học tiếng Anh 0 đồng tại DUE

IRIS English Dự án Cộng đồng   Học Tiếng Anh 0 đồng Tại DUE
CHUỖI DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG: HỌC TIẾNG ANH 0 ĐỒNG
Tiếp nối sự thành công và được đón nhận nhiệt tình ở BUỔI 1 của CHUỖI DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG: HỌC TIẾNG ANH 0 ĐỒNG trước đó, một lần nữa Dự án lại tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng sinh viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Với những giá trị mang lại nhất định của buổi trước, Dự án rất nhanh chóng được sự ủng hộ nhiệt tình tham gia của gần 200 sinh viên trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Qua buổi WORKSHOP, sinh viên đã tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi:
– Tại sao sinh viên nên tư duy tiếng Anh bên cạnh là 1 môn học tại trường, còn là 1 KỸ NĂNG, 1 NGÔN NGỮ như bao ngôn ngữ khác?
– Quy luật tiếp thu ngôn ngữ tự nhiên là như thế nào?
– Phương pháp học Tiếng Anh như thế nào là đúng với quy luật tiếp thu ngôn ngữ tự nhiên?
– Tại sao sinh viên mất gốc phải bắt đầu lại từ phát âm?
– TOEIC và IELTS là gì? Đối tượng phù hợp là ai?
– Lộ trình học TOEIC và IELTS phù hợp với từng đối tượng?
– Timeline học Tiếng Anh xuyên suốt các năm đại học?