IRIS English: Thông báo Launching sản phẩm Kids

IRIS English: Thông báo Launching sản phẩm Kids

IRIS English: Thông báo Launching sản phẩm Kids

IRIS English Thông Báo Launching Sản Phẩm Kids
THÔNG BÁO LAUNCHING SẢN PHẨM KIDS
Cơ sở IRIS ENGLISH Nguyễn Sinh Sắc chính thức mở lớp dành cho các bạn nhỏ 5-6 tuổi.
Chương trình học Phát âm chuẩn dành cho các bạn nhỏ thông qua khoá Phonics.
Quy mô lớp học 8-10 bạn, học phí vô cùng ưu đãi. Chương trình English talk hàng tuần với ng bản xứ tạo sự dạn dĩ và tự tin dùng tiếng Anh.
Ba Mẹ INBOX NGAY để được tư vấn chi tiết lộ trình nhé.