IRIS OUTDOORS THÁNG 3: Free Talk – Tự tin để vượt trội

IRIS OUTDOORS THÁNG 3: Free Talk – Tự tin để vượt trội

IRIS OUTDOORS THÁNG 3: Free Talk – Tự tin để vượt trội

IRIS OUTDOORS Free Talk   Tự Tin để Vượt Trội
FREE TALK – TỰ TIN ĐỂ VƯỢT TRỘI!
Chủ Nhật, ngày 26/03/2023, Hệ thống Anh ngữ IRIS đã tổ chức chương trình “FREE TALK – TỰ TIN ĐỂ VƯỢT TRỘI”, đây là chương trình nằm trong “CHUỖI 12 CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA” của IRIS.
Với mục đích giúp học viên mang tiếng Anh ở trên lớp đưa vào các tình huống thực tế, tự tin và mạnh dạn sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với mọi người xung quanh cũng như với người nước ngoài. Ở “FREE TALK – TỰ TIN ĐỂ VƯỢT TRỘI”, học viên IRIS đã làm được “Tiếng Anh là một ngôn ngữ, và đã là ngôn ngữ thì phải sử dụng được”
Cùng IRIS nhìn lại những khoảnh khắc tại “FREE TALK – TỰ TIN ĐỂ VƯỢT TRỘI” mà cameraman đã lấy được tại chương trình nhé!
*) Highlight sự kiện: Link Video