ADVANCED

Giao tiếp 100% người nước ngoài

Tiến trình học 3 tháng

  • Mở rộng chủ đề học về đa văn hóa thế giới
  • Kiến thức từ – cụm từ mới và nâng cao
  • Các hoạt động Debate thường xuyên
  • Học 100% Giảng viên nước ngoài

Đăng ký »

Img Video

Kết quả đạt được

  • Linh hoạt khi sử dụng tiếng Anh
  • Trau dồi khả năng lập luận bằng tiếng Anh
  • Thời gian trung bình giao tiếp 1:1 với bất kì người nước ngoài nào từ 2-4 giờ
  • Kĩ năng nối âm tự nhiên đạt chuẩn gần 80% so với người bản địa.

Kỹ năng tiếng Anh

Poster Banner

BÀI HỌC & CHỦ ĐỀ ĐẶC TRƯNG KHÓA HỌC

Tên chủ đề

Tên chủ đề

Tên chủ đề

Tên chủ đề

Tên chủ đề

ĐIỀN THÔNG TIN ĐỂ NHẬN NGAY HỌC BỔNG