BEGINNER

Nền tảng giao tiếp

Tiến trình học 3 tháng

  • Chủ đề học thực tế
  • Học theo câu – cụm từ
  • Tương tác chiếm 80%.
  • Môi trường 100% sử dụng tiếng Anh
  • Hỗ trợ +36h học miễn phí

Đăng ký »

Img Video

Kết quả đạt được

  • Kết quả đầu ra rõ ràng
  • Thông thuộc 800 – 1200 từ vựng, các mẫu câu giao tiếp thông dụng
  • Hiểu và thành thạo phương pháp nhấn âm, nối âm
  • Môi trường thực hành nghe – nói tiếng Anh giúp bạn tự tin vào bản thân
  • Nắm chắc các thì thông dụng nhất để giao tiếp

Kỹ năng tiếng Anh

Poster Banner

BÀI HỌC & CHỦ ĐỀ ĐẶC TRƯNG KHÓA HỌC

Tên chủ đề

Tên chủ đề

Tên chủ đề

Tên chủ đề

Tên chủ đề

ĐIỀN THÔNG TIN ĐỂ NHẬN NGAY HỌC BỔNG