INTERMEDIATE

Giao tiếp phản xạ nâng cao

Tiến trình học 2 tháng

  • Xây dựng kỹ năng tương tác cộng đồng
  • Rèn luyện tư duy phản biện tiếng Anh
  • Thực hành ứng dụng thực tế
  • Hỗ trợ +24h học miễn phí

Đăng ký »

Img Video

Kết quả đạt được

  • Khả năng giao tiếp về một chủ đề từ 30-60 phút
  • Phản xạ nhanh từ 1-3s, bỏ qua bước suy nghĩ tiếng Việt
  • Hoàn thiện kĩ năng phát âm, nối âm theo giọng Anh-Mỹ
  • Thuyết trình tự tin bằng tiếng Anh
  • Vốn từ vựng tăng lên 1500-2000 từ.

Kỹ năng tiếng Anh

Poster Banner

BÀI HỌC & CHỦ ĐỀ ĐẶC TRƯNG KHÓA HỌC

Tên chủ đề

Tên chủ đề

Tên chủ đề

Tên chủ đề

Tên chủ đề

ĐIỀN THÔNG TIN ĐỂ NHẬN NGAY HỌC BỔNG