Pronunciation

Chuẩn hóa phát âm

Tiến trình học 2 tháng

  • Môi trường năng động đề cao tính thực hành
  • Bám sát tiến độ và có sự can thiệp kịp thời đảm bảo chất lượng
  • Hình thành tư duy phát âm chủ động
  • Hỗ trợ tư vấn xuyên suốt và cung cấp tài liệu thường xuyên

Đăng ký »

Bang IPA

Kết quả đạt được

  • Nắm được các nguyên tắc phát âm
  • Bổ sung 300-500 từ vựng cơ bản
  • Nhìn mặt chữ vẫn có thể phát âm được những từ mới
  • Ôn tập kiến thức ngữ pháp cơ bản để ứng dụng giao tiếp

Kỹ năng tiếng Anh

Banner Web 02 03

BÀI HỌC & CHỦ ĐỀ ĐẶC TRƯNG KHÓA HỌC

Tên chủ đề

Tên chủ đề

Tên chủ đề

Tên chủ đề

Tên chủ đề

ĐIỀN THÔNG TIN ĐỂ NHẬN NGAY HỌC BỔNG