Tag - Trải nghiệm sáng tạo bằng tiếng Anh

cuoc-song-la-mot-chuoi-nhung-trai-nghiem

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM ĐỘC ĐÁO TẠI IRIS

Các hoạt động trải nghiệm được sáng tạo về mặt nội dung và cách thức tham gia đã và đang là một trong những chương trình dạy độc đáo tại IRIS. Nhờ các chương trình trải nghiệm thường xuyên mà sợ hãi với người nước...