Chuỗi Trải Nghiệm Độc Đáo Tại IRIS

cuoc-song-la-mot-chuoi-nhung-trai-nghiem

Các Hoạt động trải nghiệm được sáng tạo về mặt nội dung và cách thức tham gia đã và đang là một trong những chương trình dạy độc đáo tại IRIS. Nhờ các chương trình trải nghiệm thường xuyên mà sợ hãi với người nước ngoài của học viên dần dần bị phá bỏ hoàn toàn.

Các hoạt động được tổ chức đều đặn hằng tháng và một chương trình trại lớn hằng năm. Chỉ học viên IRIS được quyền đăng ký tham gia và hỗ trợ toàn bộ chi phí tổ chức. Ngoài được tham gia trải nghiệm môi trường tiếng Anh năng động và luyện tập hết mình, học viên tham gia trong mỗi chương trình còn có các phần quà, học bổng trực tiếp.

Chuỗi các chương trình trải nghiệm: