Giới thiệu về IRIS

CHƯƠNG TRÌNH HỌC ĐƯỢC THIẾT KẾ BÀI BẢN CHO NGƯỜI MẤT GỐC CHÚ TRỌNG VÀO PHƯƠNG PHÁP “THỰC HÀNH ỨNG DỤNG”

Thành lập vào năm 2014, Iris English xác định đối tượng khách hàng tập trung phục vụ là những người mất gốc tiếng Anh. Và chương trình học tập trung vào giảng dạy để học viên có kiến thức áp dụng vào thực tế